Lõi lọc các loại

Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F2.10: Lõi lọc carbon lưới 10'' ( Lọc 22)
F2.06: Lõi Ion Resin 10'' - PVC
F2.08: Lõi Ion Resin 10'' - PVC (Lọc 23)

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F2.4: Lõi lọc tinh 0.2 miron 10'' (xác khuẩn)
F2.5: Lõi 2 tầng Carbon/ Sơ lọc 10'' ( Lọc 36)
F2.6A: Lõi Carbon 10''- PVC

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F1.17: Lõi ceramic 10''
F1.18: Lọc resin 10'' Clear
F1.19: Lõi carbon 10''- Clear

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F12.: Lõi poly propylen sơ lọc 5 micron 10'' ( Lọc 16)
F2.2: Lõi cotton sơ lọc 5 micron 10'' ( Lọc 18)
F2.3: Lõi prefilter 3 micron 10'' ( Lọc 19)

 

 

 

  

Xem thêm
Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F1.1: Lọc 1K- Prefilter sơ lọc 10''
F1.2: Lọc 2K- Carbon 10''
F1.3: Lọc 3K- Resin 10''

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 10''

Lõi lọc 10''

F1.6: Lọc Tast & Oder 8'' 12K
F1.4: Lọc prefilter 11K
F1.12: Lọc Bio, Carbon, Ceramic 8''

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 8''

Lõi lọc 8''

F1.13: Lõi ceramic clear 8''
F1.14: Lõi khử sắt 8''
F1.5: Lõi Bio tổng hợp 10''

        

                  

 

Xem thêm
Lõi lọc BigBlue

Lõi lọc BigBlue

F2.18: Lõi lọc sơ 2 micron 10''- BigBlue
F2.19: Lõi lọc lưới carbon 20''- BigBlue
F2.20: Lõi lọc lưới carbon 10''- BigBlue

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 20''

Lõi lọc 20''

F2.15: Lõi lọc carbon lưới 20''- 5 micron ( Lọc 27)
F2.16: Lõi lọc carbon/GAC 20''
F2.17: Lõi lọc sơ 2 micron 20''- BigBlue

 

 

 

Xem thêm
Lõi lọc 20''

Lõi lọc 20''

F2.14: Lõi lọc Ion resin 20''- 5 micron ( Lọc 26)
F2.13: Lõi lọc sợi cotton 20''- 5 micron ( Lọc 25A)
F2.12: Lõi lọc sơ poly propylen 20''- 5 micron ( Lọc 25)

 

 

 

Xem thêm
E-MAIL
Liên hệ
HỖ TRỢ NHANH
Facebook
Hỗ trợ kỹ thuật
3872.9153