Máy lọc nước

Máy lọc nước Pucomtech CAH2.1/2.CUV - 2 vòi lạnh

Máy lọc nước Pucomtech CAH2.1/2.CUV - 2 vòi lạnh

Qui cách: 43.5x44.5x86 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Lạnh: 12 lít/h (có đồng hồ báo nhiệt độ lạnh)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc (lọc thô, lọc than, ion resin)
Tiệt trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước RO Pucomtech New.CAH3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước RO Pucomtech New.CAH3ROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 45x45x148 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :12 lít/h; Nguội: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 6 cấp lọc ( Trong đó có 1 lọc RO.100GDP-10")
Diệt trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech PUPA6CUV - 6 vòi lạnh

Máy lọc nước Pucomtech PUPA6CUV - 6 vòi lạnh

Qui cách: 133x37x170 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Lạnh: 50 lít/h (có đồng hồ báo nhiệt độ lạnh)
Hệ thống lọc: 9 cấp lọc
Khử trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech CAH3.1/2.UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước Pucomtech CAH3.1/2.UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 43.5x44.5x86 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng : 8 lít/h; Nguội: 10 lít/h; Lạnh: 10 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc nước (lọc thô, lọc than, lọc ion resin)
Diệt khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước RO Pucomtech TTCE15HWROUV - 2 vòi nóng nguội

Máy lọc nước RO Pucomtech TTCE15HWROUV - 2 vòi nóng nguội

Qui cách: 43x30x100 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :12 lít/h; Nguội: 15 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 6 cấp lọc nước(có 1 lọc RO 100GDP 10 inch)
Diệt khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech CA3CN.1/2.UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước Pucomtech CA3CN.1/2.UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 43.5x53x86 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :8 lít/h; Nguội: 10 lít/h; Lạnh: 10 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc (lọc thô, lọc than, ion resin)
Khử khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước RO Pucomtech TTCE15WROUV - 1 vòi nguội

Máy lọc nước RO Pucomtech TTCE15WROUV - 1 vòi nguội

Qui cách: 43x30x100 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nguội: 15 lít/h
Hệ thống lọc: 6 cấp lọc nước(có 1 lọc RO 100GDP 10 inch)
Tiệt trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước RO Pucomtech CA3MROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước RO Pucomtech CA3MROUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 43x53x123 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :12 lít/h; Nguội: 12 lít/h; Lạnh: 12 lít/h
Hệ thống lọc: 5 hệ thống lọc ( Trong đó có 1 lọc RO.100GDP-10")
Khử trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech 919CAUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước Pucomtech 919CAUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 39x40x51.5 (cm); Nhựa cao cấp cực bền
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :6 lít/h; Nguội: 6 lít/h; Lạnh: 6 lít/h
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc (lọc thô, lọc than, ion resin)
Khử trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech TT012 - 2 vòi nóng lạnh

Máy lọc nước Pucomtech TT012 - 2 vòi nóng lạnh

Qui cách: 43x30x105 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :15 lít/h; Lạnh: 12 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 2 cấp lọc (Lọc thô, lọc than hoạt tính)
Diệt khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech TT012A - 2 vòi lạnh

Máy lọc nước Pucomtech TT012A - 2 vòi lạnh

Qui cách: 43x30x105 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Lạnh: 15 lít/h (có đồng hồ báo nhiệt độ lạnh)
Hệ thống lọc: 2 cấp lọc (Sơ lọc, tinh lọc)
Khử trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech CAH3UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước Pucomtech CAH3UV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 45x45x126 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng: 15 lít/h; Nguội: 15 lít/h; Lạnh: 12 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc (lọc thô, lọc than, ion resin)
Diệt khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech CA3CNUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Máy lọc nước Pucomtech CA3CNUV - 3 vòi nóng nguội lạnh

Qui cách: 43x47x123 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng:15 lít/h; Nguội:15 lít/h; Lạnh:12 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc nước (lọc thô, lọc than, ion resin)
Tiệt trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech PUPA1C - 1 vòi lạnh

Máy lọc nước Pucomtech PUPA1C - 1 vòi lạnh

Qui cách: 46x38x133 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Lạnh: 15 lít/h (có đồng hồ báo nhiệt độ lạnh)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc nước (lọc thô, lọc than, ion resin)
Tiệt trùng: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
Máy lọc nước Pucomtech PUPA2MCH - 1 vòi nóng lạnh

Máy lọc nước Pucomtech PUPA2MCH - 1 vòi nóng lạnh

Qui cách: 46x38x133 (cm); Vỏ inox 304 không gỉ
Điện thế: 220V-50Hz
Công suất: Nóng :15 lít/h; Lạnh: 15 lít/h
(có đồng hồ hiển thị nhiệt độ nóng)
Hệ thống lọc: 3 cấp lọc nước (lọc thô, lọc than, ion resin)
Diệt khuẩn: Đèn tia cực tím UV 14W.220V.50HZ, Vỏ inox
E-MAIL
Liên hệ
HỖ TRỢ NHANH
Facebook
Hỗ trợ kỹ thuật
3872.9153