Phụ tùng cơ khí

Vòi CA3

Vòi CA3

P2.3: Vòi CA3 xanh
P2.2: Vòi CA3 đỏ
P2.1: Vòi CA3 trắng

  

  

  

Điện trở

Điện trở

M6: Điện trở 2200W
M3: Điện trở 800W
M2: Điện trở 700W – 4 chân
M1: Điện trở vòng 550W

 

 

    

 

Công tắc

Công tắc

Y5: Công tắc lạnh
Y4: Công tắc nóng

 

 

Vòi gạt tay

Vòi gạt tay

P2.4: Vòi gạt tay nóng CA
P2.5: Vòi gạt tay nguội CA
P2.6: Vòi gạt tay lạnh CA

 

 

 

Vòi Cong

Vòi Cong

P1.7: Vòi CE1 hoàn chỉnh
P1.8: Vòi CE2 hoàn chỉnh
P1.1: Bộ Vòi cong TT012 hoàn chỉnh

  

 

  

Bình nóng- Bình lạnh

Bình nóng- Bình lạnh

X1.4: Bình nóng 929- Loại hoàn chỉnh
T6: Bình nóng lớn PU ( Loại 1 điện trở 1500W)
T7: Bình nóng lớn KSW ( Loại 1 điện trở 1500W và 1 điện trở 800W)

 

 

Vòi nhấn ly

Vòi nhấn ly

P3.3: Vòi nhấn ly nóng

P3.4: Vòi nhấn ly lạnh

X1.2: Vòi nóng- nguội- lạnh 929

Vòi Cong

Vòi Cong

P1.6: Vòi CE
P1.1: Bộ Vòi cong TT012 hoàn chỉnh
P1.4: Vòi CE2

 

 

 

Đồng hồ TDS

Đồng hồ TDS

N1.O: Đồng hồ TDS ( 1 đầu ra)
N1.O: Đồng hồ TDS ( 2 đầu vào- ra)