Thiết bị & Phụ tùng

Thiết bị RO

Thiết bị RO

E4.6: Vỏ R.O 4040, SUS 304
F3.3: Lõi RO Membrance 4040
T1: Bình áp lực CE 3.2 GPD+ Van khóa

 

 

 

 

Vòi CA3

Vòi CA3

P2.3: Vòi CA3 xanh
P2.2: Vòi CA3 đỏ
P2.1: Vòi CA3 trắng

  

  

  

Điện trở

Điện trở

M6: Điện trở 2200W
M3: Điện trở 800W
M2: Điện trở 700W – 4 chân
M1: Điện trở vòng 550W

 

 

    

 

Nối, Van Khóa CE, Tay mở lọc

Nối, Van Khóa CE, Tay mở lọc

Q13: Nối CE kim loại
Q12:   Val khóa CE bằng kim loại ren 13/6
T1.1: Val khóa bình áp CE 1/4
R2.15: Tay vỏ lọc 10''
R2.14: Tay vỏ lọc 20''

 

     

 

 

 

Công tắc

Công tắc

Y5: Công tắc lạnh
Y4: Công tắc nóng

 

 

Các loại val

Các loại val

Q6: Val điện từ 1/4- 220V
Q5: Val điện từ 24 VDC
Q4:  Val áp thấp 24 VDC
Q3: Val áp cao 24 VDC

 

 

 

 

 

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.13: Co 1/8 G6 -  2 đầu thông
AC4.14: Chữ T 13/G6 - ren giữa  
AC4.15: Chữ T  3 đầu G6
AC4.16: Chữ T 13/G6 - ren thẳng

 

 

 

      

Lõi lọc 10 inch F2.1 - F2.2 - F2.3

Lõi lọc 10 inch F2.1 - F2.2 - F2.3

F2.1: Lõi poly propylen sơ lọc 5 micron 10 inch ( Lọc 16)
F2.2: Lõi cotton sơ lọc 5 micron 10 inch ( Lọc 18)
F2.3: Lõi prefilter 3 micron 10 inch ( Lọc 19)

 

 

 

  

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.9: Co RN 13/6G6Val điện từ 1/4- 220V
AC4.10: Co RN 17/G6  
AC4.11:   Co 2 đầu G6
AC4.12:  Co 1/8 G6 - 1 chiều

    

             

 

           

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.3: Nối thẳng 2 đầu G6
AC4.4: Nối RN 17/G6
AC4.6: Nối RN 13/6G6
AC4.7: Nối RN 21/G10C
AC4.8: Nối RT 17/G6

 

 

 

 

 

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC1.1: Nối RN 13/6
AC1.5: Nối RN 21/21 PVC
AC1.6: Nối RN 27/27 PVC
AC4.1: Nối RN 17 có tán G2 đầu 6
AC4.2: Nối RN  21/G6