Thiết bị & Phụ tùng

Vòi gạt tay

Vòi gạt tay

P2.4: Vòi gạt tay nóng CA
P2.5: Vòi gạt tay nguội CA
P2.6: Vòi gạt tay lạnh CA

 

 

 

Vòi Cong

Vòi Cong

P1.7: Vòi CE1 hoàn chỉnh
P1.8: Vòi CE2 hoàn chỉnh
P1.1: Bộ Vòi cong TT012 hoàn chỉnh

  

 

  

Lõi lọc BigBlue

Lõi lọc BigBlue

F2.18: Lõi lọc sơ 2 micron 10''- BigBlue
F2.19: Lõi lọc lưới carbon 20''- BigBlue
F2.20: Lõi lọc lưới carbon 10''- BigBlue

 

 

 

Vỏ lọc 20''

Vỏ lọc 20''

E1.6: Vỏ lọc BigBlue 20'
E1.4: Vỏ lọc xanh 20'' ( 2 ron)
E1.3: Vỏ lọc trong 20'' ( 2 ron)

'

 

 

Vỏ lọc 10''

Vỏ lọc 10''

E2.2: Vỏ lọc trong 10''
E2.20: Vỏ lọc 10’’ ren 21 - xanh ren thau (NEW)
E2.21: Vỏ lọc 10’’ Big ren 49 - xanh dương

 

 

  

 

Bộ 3 lõi lọc 20 inch F2.14 - F2.13 - F2.12

Bộ 3 lõi lọc 20 inch F2.14 - F2.13 - F2.12

F2.14: Lõi lọc Ion resin 20''- 5 micron ( Lọc 26)
F2.13: Lõi lọc sợi cotton 20''- 5 micron ( Lọc 25A)
F2.12: Lõi lọc sơ poly propylen 20''- 5 micron ( Lọc 25)

 

 

 

Vỏ lọc 10''

Vỏ lọc 10''

E2.1: Vỏ lọc trắng 10''
E2.9: Vỏ lọc xanh dương 10''
E2.8: Vỏ lọc xanh lá cây 10''

 

 

 

Bình nóng- Bình lạnh

Bình nóng- Bình lạnh

X1.4: Bình nóng 929- Loại hoàn chỉnh
T6: Bình nóng lớn PU ( Loại 1 điện trở 1500W)
T7: Bình nóng lớn KSW ( Loại 1 điện trở 1500W và 1 điện trở 800W)

 

 

Vòi nhấn ly

Vòi nhấn ly

P3.3: Vòi nhấn ly nóng

P3.4: Vòi nhấn ly lạnh

X1.2: Vòi nóng- nguội- lạnh 929

Vòi Cong

Vòi Cong

P1.6: Vòi CE
P1.1: Bộ Vòi cong TT012 hoàn chỉnh
P1.4: Vòi CE2