Thiết bị & Phụ tùng

Đồng hồ TDS

Đồng hồ TDS

N1.O: Đồng hồ TDS ( 1 đầu ra)
N1.O: Đồng hồ TDS ( 2 đầu vào- ra)

 

 

Bộ bơm hoàn chỉnh

Bộ bơm hoàn chỉnh

O14-O15: Bộ bơm 100A hoàn chỉnh
O14-O15: Bộ bơm 200A hoàn chỉnh
O14-O15: Bộ bơm 400A hoàn chỉnh
O14-O15: Bộ bơm 800A hoàn chỉnh
O14-O15: Bộ bơm 800B hoàn chỉnh

 

 

 

 

 

Đồng hồ dầu

Đồng hồ dầu

N1.8: Đồng hồ dầu 5kg/cm2
N1.9:  Đồng hồ dầu 7kg/cm2
  Đồng hồ dầu 25kg/cm2

 

 

Đồng hồ lưu lượng

Đồng hồ lưu lượng

N1.2: Đồng hồ 5 galon có khóa
N1.3: Đồng hồ 5 galon không khóa
N1.5: Đồng hồ 5 galon không khóa