Vỏ lọc và phụ tùng RO

Thiết bị RO

Thiết bị RO

E4.6: Vỏ R.O 4040, SUS 304
F3.3: Lõi RO Membrance 4040
T1: Bình áp lực CE 3.2 GPD+ Van khóa

 

 

 

 

Nối, Van Khóa CE, Tay mở lọc

Nối, Van Khóa CE, Tay mở lọc

Q13: Nối CE kim loại
Q12:   Val khóa CE bằng kim loại ren 13/6
T1.1: Val khóa bình áp CE 1/4
R2.15: Tay vỏ lọc 10''
R2.14: Tay vỏ lọc 20''

 

     

 

 

 

Các loại val

Các loại val

Q6: Val điện từ 1/4- 220V
Q5: Val điện từ 24 VDC
Q4:  Val áp thấp 24 VDC
Q3: Val áp cao 24 VDC

 

 

 

 

 

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.13: Co 1/8 G6 -  2 đầu thông
AC4.14: Chữ T 13/G6 - ren giữa  
AC4.15: Chữ T  3 đầu G6
AC4.16: Chữ T 13/G6 - ren thẳng

 

 

 

      

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.9: Co RN 13/6G6Val điện từ 1/4- 220V
AC4.10: Co RN 17/G6  
AC4.11:   Co 2 đầu G6
AC4.12:  Co 1/8 G6 - 1 chiều

    

             

 

           

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC4.3: Nối thẳng 2 đầu G6
AC4.4: Nối RN 17/G6
AC4.6: Nối RN 13/6G6
AC4.7: Nối RN 21/G10C
AC4.8: Nối RT 17/G6

 

 

 

 

 

Co nối nhựa

Co nối nhựa

AC1.1: Nối RN 13/6
AC1.5: Nối RN 21/21 PVC
AC1.6: Nối RN 27/27 PVC
AC4.1: Nối RN 17 có tán G2 đầu 6
AC4.2: Nối RN  21/G6

  

 

 

 

 

 

Vỏ lọc 20''

Vỏ lọc 20''

E1.6: Vỏ lọc BigBlue 20'
E1.4: Vỏ lọc xanh 20'' ( 2 ron)
E1.3: Vỏ lọc trong 20'' ( 2 ron)

'

 

 

Vỏ lọc 10''

Vỏ lọc 10''

E2.2: Vỏ lọc trong 10''
E2.20: Vỏ lọc 10’’ ren 21 - xanh ren thau (NEW)
E2.21: Vỏ lọc 10’’ Big ren 49 - xanh dương

 

 

  

 

Vỏ lọc 10''

Vỏ lọc 10''

E2.1: Vỏ lọc trắng 10''
E2.9: Vỏ lọc xanh dương 10''
E2.8: Vỏ lọc xanh lá cây 10''