Chuẩn bị hội chợ VietBuild tháng 6 năm 2017

12/05/2022

Hội chợ VietBuild tổ chức từ ngày 23/6 7:00 sáng và kết thúc vào lúc 27/7 7:00 chiều.

Tổ chức tại SECC, 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

Hình ảnh công ty chuẩn bị cho hội chơ VietBuild tháng 6 năm 2017:

hoi cho vietbuild thang 6 2017

hoi cho vietbuild thang 6 2017

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Kéo hàng ra hội chợ nào

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Chất hàng đầy xe luôn, tươi khỏi cần tưới

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Dỡ hàng vào hội chợ nào

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Treo băng rôn lên cho đẹp nè

Kéo qua đây đẹp hơn nè

Chân dài duy nhất, đảm đang cực kỳ

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Cực lực, mồ hôi tâm huyết

hoi cho vietbuild thang 6 2017

Chỉnh lại cho đẹp nào

Và,

Kết quả:

hoi cho vietbuild thang 6 2017

hoi cho vietbuild thang 6 2017

hoi cho vietbuild thang 6 2017