Hoạt động tại hội chợ VietBuild tháng 6 năm 2017

24/10/2018

Hình ảnh hoạt động của công ty TNHH máy lọc nước Trường Tiền tại hội chợ VietBuild lần 1, tháng 6 năm 2017.

Hội chợ tổ chức tại SECC, Quận 7, HCMC

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild

hoi cho vietbuild